نمایش دادن همه 18 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

ماهی حلوا سفید

۷۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی حلوا سیاه

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی سرخو

۴۴۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی شانک صورتی

۴۷۰,۰۰۰ تومان

ماهی شیر

۵۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

میش ماهی

۵۵۰,۰۰۰ تومان۷۳۰,۰۰۰ تومان

پک ۵ کیلویی ماهی جش

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پک ۳ کیلویی ماهی جش

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون نروژی

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی قباد

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ماهی هامور

۳۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۵,۰۰۰ تومان

ماهی شوریده

ماهی جش

۲۸۵,۰۰۰ تومان

ماهی سکولا

۳۱۵,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان

ماهی حمام

ماهی سالمون نروژی

پک ۳ کیلویی ماهی شوریده خیلی درشت

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پک ۳ کیلویی ماهی شوریده خیلی خیلی درشت