نمایش دادن همه 12 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

ماهی شانک صورتی

۴۷۰,۰۰۰ تومان

ماهی کفشک

۴۲۵,۰۰۰ تومان

ماهی تن هوور کامل

۳۰۰,۰۰۰ تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

پک ۵ کیلویی ماهی جش

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پک ۳ کیلویی ماهی جش

۸۰۰,۰۰۰ تومان

پک ماهی طلال

۴۹۰,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی سیباس

۴۲۷,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی شعری

۳۴۵,۰۰۰ تومان

ماهی جش

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پک ۵ کیلویی ماهی تن هوور

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی سکولا

۳۱۵,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان

پک ۵ کیلویی ماهی شعری

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان