نمایش دادن همه 16 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

نزدیک شاه میگو (U30)

۶۰۰,۰۰۰ تومان۸۵۶,۰۰۰ تومان

میگو درشت (U40_U30)

۷۳۰,۰۰۰ تومان۷۳۶,۰۰۰ تومان

ادویه مخصوص ماهی و میگو لیان

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

سبزی مخصوص ماهی بسته ۵۰۰ گرمی

۳۵,۰۰۰ تومان

میگو مابین پلویی و متوسط (U90 – 110)

۳۸۶,۰۰۰ تومان

میگو پلویی (u150)

۲۵۶,۰۰۰ تومان

میگو متوسط (U60-70)

۴۰۶,۰۰۰ تومان۵۳۶,۰۰۰ تومان

ماهی شیر

۷۷۵,۰۰۰ تومان۹۷۵,۰۰۰ تومان

ماهی شعری

۳۴۵,۰۰۰ تومان

ماهی سرخو

۴۶۵,۰۰۰ تومان

خاویار بولگا امپریال ۵۰ گرمی

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی حلوا سفید

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی شوریده

۶۳۵,۰۰۰ تومان

ماهی کفشک

۴۲۵,۰۰۰ تومان

سس تمبر هندی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون نروژی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان