مجموعه لیان در راستای توسعه پایدار جامعه در حال گسترش خدمات نوین و به روز در بخش مواد غذایی ارگانیک می باشد و هم اکنون خدمات زیر را به مردم و جامعه ارائه می دهد:

– تامین و ارسال انواع آبزیان جنوب بصورت تازه و صید روز

– تامین و ارسال گوشت شترمرغ بصورت گرم و کشتار روز

– تامین و ارسال انواع خرما و رطب سر فصلی

– تولید و ارسال انواع مکمل و طعم دهنده ها بصورت انحصاری

– عرضه کننده انواع خاویار صادراتی

– عرضه کننده دیگر محصولات دریایی